Oldalmenü
Naptár

1. Gyakori jelzések a kottában azok az olasz kifejezések, melyek a darab lejátszásának stílusát, hangulatát határozzák meg. A gyakoribbak ezek közül az alábbiak:

-allegro: vidám, élénk

-allegretto: az allegro kicsinyítő képzős változata, szintén vidáman élénken, de a tempója kicsit lassabb.

-andante: mérsékelten mozgalmas (jelentése szó szerint: lépve)

-lento: lassú tempót ír elő

-moderato: mérsékelt tempó, ami gyorsabb mint az andante, de lassabb mint az allegro

-crescendo: a hangerő fokozatos növelésére utasít, cresc. a rövidítése. Ugyanezt jelenti a kotta alatti "villa" jel is. 

-decrescendo: az előbbi ellentéte, a hangerő fokozatos csökkentésére utasít, jelölhetik fordított irányú villajellel.

-forte, fortissimo: erős, nagyon erős, a darabot hangosan kell játszani. f, illetve ff a rövidítése.

-mezzoforte: középerős

-piano, pianissimo: halkan, még halkabban.Röv: p, pp

-mezzopiano: közepesen halkan

-dolce: édes, lágy

-giosco: víg, játékos

-legato: az egymás után következő hangokat egymáshoz kapcsolva, kötötten játszd.

-non legato: nem kötötten, hanem a hangokat önállóan kell játszani

-staccato: szaggatottan, a hangokat jól elválasztva játszani, non legato-hoz hasonló utasítás

-pesante: nehézkes, súlyos előadásmódot kíván

-leggiero:könnyedén, lazán játszani

-rallentando: fokozatosan lassítva kell játszani, rövidítése: rall

-ritenuto: egyre lassabban játszni, a rallentando-nak megfelelő utasítás

-risoluto: energikusan kell játszani

-scherzando: humoros, tréfás játékmód (na ennek a gyakorlati megvalósítása érdekelne :)

-semplice: egyszerűen

-vivace: élénken

-presto: gyorsan

 

 

2. Gyakoriak továbbá azok a jelzések, amelyek a darab egyes részeinek ismétlésére, vagy  részeinek lejátszási sorrendjére utalnak. Ezek közül legegyszerűbb a kétpöttyös ismétlőjel, amiről már volt szó, de vannak ennél trükkösebb megoldások is.

-coda: jelentése farok, ez a darab utolsó befelező része, jele az alábbi "célkereszt" (csak én neveztem el így, nem hivatalos).

 

-Da Capo: elölről

 -Fine: vége

-Da capo al fine: a darabot az elejétől kezdve ismételni, a fine kiírásig.

-Dal Segno: a darabot nem elölről, hanem a segno jeltől kell ismételni, ami így néz ki:

-D.S al fine: a segno jeltől a fine szóig kell lejátszani a darabot.

-Da Capo al fine senza repetizione: előlről kell lejátszani a fine jelig, de az ismétlések kihagyásával.

 

Ez így leírva nem hangzik vészesen, de alaposan meg lehet vele kavarni a kottát, és ember legyen a talpán aki kibogozza hogy mi előtt mi következik. Lássunk rá egy egyszerűbb példát:

Ennél az egysoros "darabnál" a jelöléseket így kell értelmezni:

 

 

A variációkat ezek után el lehet képzelni.

A sorrendiségre utalhatnak számmal is, ilyenkor egy szám van a kotta felett és keretezve van az a rész amire vonatkozik. Az 1-es számmal jelölt keretes részt, csak az első alkalommal kell lejátszani, az ismétlésnél már ki kell hagyni, és a 2-es számmal jelölt résszel folytatni (az alábbi csak példa a jelölésre, a végén ismétlőjel kellene hogy legyen).

3. jelölik továbbá a kottában a pedálhasználatot is (zongoránál ez a jobb oldali pedál /zengető vagy forte pedál), ami annyit csinál hogy az egymás után leütött hangokat egyidejűleg hagyja szólni, a korábban leütött hang is szól a billentyű felengedése után, addig míg a pedált lenyomva tartod.Szintetizátorhoz ez a pedál csatlakoztatható egyedül, a "sustain" feliratú csatlakozónál). A p jelnél kell lenyomni a pedált, és a csillag jelig kell lenyomva tartani. A kottában így néz ki: 

Egyébként a zongora bal oldali pedálja az  az una corda pedál /piano, vagy tolópedál/, és az u.c jelöléstől a tre cordi jelölésig kell lenyomva tartani, ritka jelölés. Néhány nagy méretű hangszeren van középső pedál is /prolongációs, vagy hanghosszabbító pedá/,ami az aktuálisan leütött billentyűk hangját hosszabbítja meg. (További részletek a pedálokról a Zongora bemutatása linken, a főoldal alján).

4. Jelölhetik a zongorakottában egyéb kísérő hangszerek utasítását is, leggyakrabban a gitárét. Ez kis négyzetrácsként jelenik meg a kotta felett, nem kell foglalkoznia vele a billentyűsnek. Így néz ki:

5. Korona

Ez a jel a hangjegy felett a korona (fermata más néven). Annyit jelent, hogy az adott hangot jó hosszan kell megszólaltatni (hosszabban mint azt az értéke mutatja).


6. Tempójelölés

A kotta bal felső sarkában feltüntethetik, hogy milyen tempóban kell játszani a darabot. A jelölése úgy néz ki, hogy egy félhang egyenlő, utána pedig egy szám. A szám 10-250 közötti érték lehet, de a 80 alatti  és 150 feletti tempo nem jellemző. Ez a szám a BPM (beat per minute), azaz a percenkénti leütések számát jelöli. Ne keverjük ezt az ütemmel, ami a hangok egymáshoz viszonyított hosszából fakad, tehát az egészhang hossza (értéke), nem kifejezhető pl. másodpercben, mert függ a tempótól. Ha gyorsabb a tempó, rövidebb az egész hang hossza, de persze a félhang is rövidebb, mert az mindig az egész hang fele.

7. ívek a kottában

Előfordul, hogy a kottában két hangot  alul vagy felül (a hang helyétől függően) ív köt össze az ütemvonal két oldalán. Ilyenkor nem  két hangról van szó, tehát nincs szükség két leütésre, hanem egy olyan hosszú hangot jelöl, ami átnyúlik az ütemvonalon. Az alábbi példában is látszik, hogy a kétnegyedes ütemtípus esetén, egy ütemen belül maximum fél hang lehet, ha ennél hosszabb hangot jelölnek, akkor a következő ütemben jelölik a fennmaradó részt, és ívvel kötik össze őket. A példában ez az ívelt hang egy pontozott félhang, ami 50%-al hosszabb mint a félhang,ezért kerül át a fennmaradó negyed a következő ütembe.

8. több szólam a kottában

Előfordul hogy azt látjuk a kottában, hogy a violinkulcsos vagy a basszuskulcsos sorban egymás alatt több hang is fel van tüntetve, illetve időnként egy hang szára felfelé és lefelé is meg van húzva. Ez azt jelenti, hogy több szólam hanzik el egymás mellett, ez lehet a zongora és az ének, vagy a zongora mellett más hangszer is. Úgy is feltüntethetik a több szólamot, hogy több sort írnak egymás alá, de ezzel a módszerrel egyszerűbb, kevesebb helyet foglal.  Példaként itt egy sor a himnuszból, ahol pont ezt látjuk:

Az "esztendőt"résznél az utolsó szótag hangjánál összeér a két szólam, ezért van két irányban meghúzva a hangjegy szára.